Juchání folklórního souboru Dolina
(vytvořeno pro puxdesign)